Achtergrondinformatie windenergie

De relatie tussen windturbines en reacties van de mens is ingewikkeld en veel fasctoren spelen mee in de maatschappelijke discussie. Hoewel er veel invalshoeken zijn om tegen de voor- en nadelen van windturbines aan te kijken, gaat (lokaal) de aandacht vaak in eerste instantie uit naar mogelijke gezondheidseffecten van het wonen nabij windturbines. Over windturbines en gezondheid bestaat een brede verzameling aan wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke publicaties die in de discussie over windturbines aan bod kunnen komen (bron RIVM 2013).

Voor meer informatie zie RIVM-rapport: Windenergie en de invloed op gezondheid van omwondenden.