Waarom Gezondheid in m.e.r.

Gezondheid speelt in veel plannen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een weg, uitbreiding van een veehouderij of een nieuwe woonwijk. Al in een vroeg stadium is het belangrijk rekening te houden met de gevolgen van een plan voor de gezondheid. Milieueffectrapportage helpt daarbij. Een milieueffectrapport beschrijft de gevolgen van een plan voor het milieu, natuur en gezondheid en geeft aan wat alternatieve oplossingen zijn.

Lees verder over waarom-gezondheid.

Over de Handreiking Gezondheid in m.e.r.

Het type project en de fase waarin de besluitvorming zich bevindt bepalen mede welke informatie over gezondheid nodig is in het m.e.r. proces. Verschillende methoden zijn beschikbaar om gezondheid mee te nemen in milieueffectrapportage en de planvorming. Deze handreiking helpt bij het kiezen van de juiste methode, het detailniveau van de informatie en van gezonde alternatieven en maatregelen.

Lees verder over welke-methode.

snelweg