Lucht

Hoe breng ik het in beeld?

De Commissie adviseert bij plannen en projecten waarbij wegen met grote verkeersconcentraties in dichtbevolkt gebied liggen de gezondheidseffecten inzichtelijk te maken. Doe dit met behulp van contouren op kaarten en in een tabel met aantallen gevoelige bestemmingen op bepaalde afstanden. Voor de blootstelling moeten de aantallen mensen inzichtelijk zijn die een bepaalde hoeveelheid hoger of lager worden blootgesteld. Deze aanpak kan worden uitgevoerd voor verschillende stoffen en voor verschillende projecten en plannen. Gebruik hierbij zo klein mogelijke eenheden, bij voorkeur per 1 microgram en minder (als het om EC gaat). Ga voor veranderingen in EC ook in op het effect op levensverwachting.

Berekeningen luchtkwaliteit

Maak gebruik van berekeningen die voldoen aan de eisen die worden gesteld in  de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) 2007 (link naar extern achtergrondinformatie RBL 2007, Infomil).

Deze berekeningen kunnen worden gemaakt voor NO2, Fijn stof (PM10 en PM2,5) en EC, gegevens over de achtergrondconcentraties kunnen worden gebaseerd op de GCN-kaarten en emissiefactoren (Link naar extern, achtergrondinformatie, GCN kaarten, monitoringstool en emissiefactoren).

Naast de concentratieberekeningen kunnen de effecten van luchtkwaliteit op gezondheid met de volgende methoden in beeld worden gebracht:

  • Afstanden
  • Bloostelling kwantificeren
  • GES
  • Gezondheidseffecten kwantificeren
  • DALY's