Fijn stof en endotoxinen

Voor Fijn stof en endotoxinen en gezondheid veehouderijen zijn de volgende methoden geschikt:

  • Afstanden
  • Blootstelling kwantificeren
  • Gezondheidseffectscreening