Alternatieven en maatregelen

Alternatieven en maatregelen zijn gericht op het verkleinen van de effecten van veehouderijen op gezondheid. Voor de vershillende milieuaspecten kunnen de maatregelen verschillen, maar maatregelen kunnen ook effect hebben op de meerdere milieuaspecten. Afhankelijk van de fase van de besluitvorming kunnen maatregelen worden uitgewerkt.

Per milieuaspect zijn de mogelijke alternatieven en maatregelen zijn: