Kwantitatief

Kwantitatief onderzoek

Bij deze methode wordt met blootstellingsgegevens en beschikbare belasting-effect relaties of relatieve risico’s in combinatie met incidentie berekend hoeveel mensen gehinderd of ziek zijn/worden, klachten hebben of vroegtijdig overlijden. Hiermee wordt een beeld gekregen van de orde van grootte van de daadwerkelijke gezondheidseffecten in een gebied (wijk, gemeente of regio/provincie).

 

Bruikbaarheid

Deze methode kan gebruikt worden als voldoende informatie beschikbaar is over de relatie belasting-effect. Dergelijke relaties zijn onder andere beschikbaar voor bepaalde gezondheidseffecten van luchtverontreiniging, geluid, geur en externe veiligheid. Voor de vergelijking van alternatieven kan kwantificering van de daadwerkelijke gezondheidseffecten zinvol zijn als de verschillen tussen alternatieven relatief groot zijn.

 

Voordeel van deze methode is, dat er inzicht komt in de orde van grootte van gezondheidseffecten, ook bij blootstelling onder grenswaarden.

 

Nadeel is, dat alleen die gezondheidseffecten van bijvoorbeeld luchtverontreiniging te kwantificeren zijn waarover voldoende informatie is. Ook zijn de onzekerheden in de berekening van de mate van gezondheidseffecten soms groot.

 

fijnstof