Afstand

Afstand tot een bron en gevoelige bestemmingen

Bij deze methode is de afstand van een plan of project tot gevoelige bestemmingen de maat voor gezondheidseffecten. Op een kaart worden vaste afstandslijnen tot verschillende bronnen getrokken en de woningen, gevoelige bestemmingen en/of bevolkingsaantallen binnen deze afstandslijnen weergegeven.

 

Bruikbaarheid

Deze methode wordt gebruikt in het begin van een planproces voor een eerste snelle vergelijking van alternatieven op mogelijke gezondheidseffecten. De methode is voor veel thema’s geschikt, onder andere voor het beoordelen van verschillen in gezondheidseffecten als gevolg van luchtverontreiniging en geluidhinder langs (nieuwe) infrastructuur. Ook bij veehouderijen, als gegevens over milieubelasting bijvoorbeeld ontbreken, kan deze methode worden toegepast. Voordeel is dat het een eenvoudig, snelle en communicatief heldere methode is en geen blootstellingsdata nodig zijn. Dit laatste kan ook een nadeel zijn, omdat er geen rekening gehouden wordt met, verschillen in, bronsterkte. Deze methode kan ook te grof zijn om verschillen tussen alternatieven goed te kunnen bepalen.

 

Meer informatie

  • Invloed van de afstand tot een drukke verkeersweg op de lokale luchtwaliteit en de gezondheid: een quick scan (RIVM-rapport 863001005, 2007)
  • Gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit (Gezondheidsraad, 2008)

 

factsheet 32 foto