Beleidsmiddag 6 maart 2015

Van normdenken naar gezondheidsdenken

De Commissie organiseerde op 6 maart een beleidsmiddag waar het onderwerp ‘Gezondheid in planvorming en milieueffectrapport’ centraal stond. In de Gertrudiskapel te Utrecht spraken ruim 120 bezoekers, bestuurders, ambtenaren, adviseurs, GGD-ers en wetenschappers over de rol van gezondheidsinformatie in besluitvorming.

Daar werd bevestigt dat ook onder de wettelijke milieunormen gezondheidseffecten optreden. Echter over de vraag hoe dit mee te nemen in de besluitvorming lopen de meningen uiteen. Diverse sprekers deelden hun ervaringen met het gezondheidsdenken, casussen uit Vught, Utrecht en Den Haag werden getoond en besproken. Veel discussie was er ook over de plek de gezondheid moet krijgen in de nieuwe Omgevingswet en de instrumenten die decentrale overheden krijgen om hun ambities op dat vlak te borgen.

De presentaties van deze middag staan online

 

Persbericht Digitale handreiking gezondheid in m.e.r.