Slagschaduw en lichtreflecties

Slagschaduw en lichtreflectie

Slagschaduw van windturbines kan hinderlijk zijn voor omwonenden. Om deze hinder te verminderen moeten windturbines voorzien zijn van een stilstandvoorziening. Ook de beweging van de wieken zelf kan als hinderlijk worden ervaren. Lichtschittering speelt geen rol van betekenis bij de huidige windturbines. Deze zijn tegenwoordig standaard voorzien van een antireflectielaag op de rotorbladen.

Maatregel:

  • stilstandregeling