Overige niet akoestische factoren

Besteed ook aandacht aan factoren die de beleving van windenergie beïnvloeden. Naast het daadwerkelijke geluidsniveau bepalen niet-akoestische factoren (waar- onder zichtbaarheid van de turbines) of en in welke mate mensen hinder ondervinden van de windturbines. Op deze manier ontstaat een beeld van de effecten op het woon- en leefklimaat en gezondheid.