Laagfrequent geluid en trillingen

Laagfrequent geluid en trillingen

Laagfrequent geluid en ‘infrageluid’ (in lucht tot ca. 100 Hz) en trillingen (in de bodem/gebouwen) kunnen afkomstig zijn van windturbines. Deze zijn afhankelijk van het bronvermogen van de turbines, het berekende frequentiebereik en het opstellingspatroon.

Voor het laagfrequent geluid is in Nederland geen wettelijk kader waaraan getoetst kan worden. De immissie van laagfrequent geluid van de windmolens kan wel worden vergeleken met de Deense norm van 20 dB(A). Deze norm kan dan als toetskader worden gebruikt.

Voor de Nederlandse situatie kan ook de richtlijn van de Nederlandse stichting geluidhinder NSG en de Vercammencurve.