Geluid

Geluid

Geluid (gewoon geluid) is een belangrijk milieueffect van windturbines. Een windturbinepark met een groot vermogen produceert in de regel meer geluid dan een kleiner windturbinepark. Voor windparken is de normering voor geluid geregeld in het Activiteitenbesluit.

Het voldoen aan de normen betekent niet dat geen hinder, slaapverstoring en - als gevolg hiervan - mogelijke andere gezondheidseffecten kunnen optreden. Ook onder de norm kunnen (ernstige) hinder en (ernstige) slaapverstoring optreden, bij voldoen aan de norm is nog steeds ongeveer 10% ernstig gehinderd.

Vooral het zwiepende of zoevende karakter van windturbinegeluid wordt als hinderlijk ervaren. Het geluidniveau zelf van de winturbines is bescheiden in vergelijking met andere bronnen zoals verkeer en industrie.