Milieuaspecten

Om de hinder en de gezondheidseffecten van windturbines te kunnen bepalen is onderzoek naar diverse aspecten van belang. Belangrijkste aspect daarbij is het geluid dat door de windturbine wordt geproduceerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in ‘gewoon’ geluid en laagfrequent geluid.

Daarnaast spelen slagschaduw en niet-akoestische aspecten een rol.

De aspecten die moeten worden beschouwd zijn: