Alternatieven en maatregelen

Afhankelijk van het type besluit, structuurvisie, bestemmingsplan of omgevingsvergunning bestaan er verschillende mogelijkheden om de gezondheidseffecten te beperken en hinder te voorkomen:

 

In een structuurvisie of bestemmingsplan kan de locatie en afstand tot woningen bepalend zijn:

  • Alternatieven,denk daarbij aan de locatie en omvang van het park
  • Ruimtelijke Varianten zoals de configuratie van het park, de locaties van de turbines binnen het plangebied

 

Bij het verlenen van de vergunning zijn opstellingsvarianten, type turbine en stilstandregelingen meer bepalend. Daarbij zijn mogelijk:

  • Varianten van turbines, vermogen, omvang en type turbines
  • Maatregelen, zoals stilstand maatregelen en aanpassen van de rotatiesnelheid, aanbrengen van coatings en afschermen van licht.