Windenergie

Windenergie en gezondheid

Waarom gezondheid relevant bij windturbine projecten?

Mensen die dichtbij windturbines wonen, hebben vooral last van het geluid dat windturbines met zich meebrengen. Sommige ervaren hinder (irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of leefomgevingskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Klik hier voor meer informatie.

 

Welke milieuaspecten zijn van belang?

Om de hinder en de gezondheidseffecten van windturbines te kunnen bepalen is onderzoek naar diverse aspecten van belang. Belangrijkste aspecten zijn:

 

Hoe breng ik het in beeld?

Hinder is een onderscheidend aspect bij de beoordeling van de zoeklocaties voor windturbines en de invulling van een locatie met windturbines (configuratie van het park). Toets in een MER daarom niet alleen aan de wettelijke normen voor geluid en slagschaduw, maar besteed ook aandacht aan de milieubelasting die onder de wettelijke normen optreedt. Lees hier verder.

 

Welke alternatieven en maatregelen zijn mogelijk?

  • locatiekeuze en omvang van het park
  • configuratie van het park, locaties van de turbines binnen het plangebied
  • vermogen, omvang, hoogte en type turbines
  • stilstand maatregelen en aanpassen van de rotatiesnelheid

Klik hier voor meer informatie