Milieuaspecten

Relevante milieuaspecten

Onderstaande milieuaspecten hebben invloed op gezondheid bij de aanleg van wegen. Elk aspect geeft een toelichting, de relevante indicatoren en de wijze van presentatie.

  • lucht
  • geluid
  • verkeersveiligheid
  • externe veiligheid
  • trillingen
  • ruimtebeslag
  • barrièrewerking
  • bevorderen van beweging