Methoden

Hoe breng ik het in beeld?

Er zijn verschillende methoden om gezondheid bij infrastructuurprojecten in beeld te brengen, variërend van kwalitatief tot kwantitatief en meer op blootstelling of op gezondheid gericht. De keuze voor de methode is ook afhankelijk van het detailniveau van de beschikbare informatie en de fase van de besluitvorming.

De volgende methoden kunnen worden onderscheiden van globaal kwalitatief naar kwantitatief gedetailleerd. Combinaties van methoden zijn ook mogelijk.

 • Kwalitatief
 • Afstanden
 • Blootstelling kwantificeren
 • Gezondheidseffectscreening
 • Gezondheidseffecten kwantificeren
 • DALY’s

Per milieuaspect is uitgewerkt welke methode beschikbaar zijn en voor welke besluiten deze kunnen worden ingezet:

 • luchtkwaliteit
 • geluid
 • verkeersveiligheid
 • externe veiligheid
 • trillingen
 • ruimtebeslag
 • barrièrewerking
 • bevorderen van beweging;