Lucht

Maatregelen lucht

In het algemeen geldt hoe verder van de weg en dus van de negatieve effecten hoe beter voor de gezondheid. Dat is echter niet altijd mogelijk en met name in stedelijk gebied doorsnijden drukke wegen dichtbevolkte gebieden. Daar zijn andere maatregelen mogelijk, denk daarbij aan.

  • afscherming zoals geluids- en luchtschermen, overkappingen en tunnels (link naar A2 Maastricht)
  • stil asfalt, en beleid voor stillere motoren en banden
  • mobiliteitsbeleid, snelheidsregime (link naar voorbeeld A13 Overschie luchtkwaliteit) en doorstroming (link naar Pleyroute Arnhem, onderzoek naar effecten op EC-concentraties)
  • Inrichting van het gebied, gebouwen als afscherming en dove gevels.
  • Milieuzones waar vervuilende voertuigen worden geweerd (link naar Utrecht, milieuzone oude auto’s en vrachtverkeer)