Geluid

Maatregelen geluid

De geluidproductie van wegverkeer is afhankelijk van het type voertuig, de banden en de snelheid van de voertuigen en de ruwheid en structuur van het wegdek. Voor de verspreiding van het geluid is de verdunning (afzwakking) door weersomstandigheden, de reflectie door het wegdek , schermen en bijvoorbeeld gebouwen en de demping door de lucht en bodem van belang.

Ter beperking  van het geluid zijn de volgende  alternatieven en maatregelen mogelijk:

  • Reguleren van de verkeersstromen en daarbij gevoelige bestemmingen ontzien
  • Routering van vrachtverkeer
  • Beperken van de snelheid
  • De afstand van gevoelige bestemmingen tot aan drukke verkeerswegen vergroten
  • Het afschermen van gevoelige bestemmingen door geluidschermen, geluidwallen, een verdiepte ligging van de weg of gebouwen met  minder gevoelige functies
  • Ontmoedigen autogebruik door aantrekkelijke en veilige wandel- en fietsroutes, een hoogwaardig en fijnmazig openbaar vervoer en aandacht voor parkeerbeleid