Alternatieven en maatregelen

Maatregelen en alternatieven

Doel van het MER is de effecten van alternatieven in beeld brengen en de alternatieven onderling en met de referentiesituatie vergelijken. Daarnaast moeten effecten van maatregelen en/of varianten in beeld worden gebracht. Deze informatie kan worden gebruikt bij de besluitvorming over het voornemen, beleidskeuzes, alternatieven, varianten en maatregelen en mogelijke gezondheidseffecten die deze keuzes met zich meebrengen.

Maatregelen lucht

In het algemeen geldt hoe verder van de weg en dus van de negatieve effecten hoe beter voor de gezondheid. Dat is echter niet altijd mogelijk en met name in stedelijk gebied doorsnijden drukke wegen dichtbevolkte gebieden. Daar zijn andere maatregelen mogelijk, denk daarbij aan. Lees verder....

Maatregelen geluid

De geluidproductie van wegverkeer is afhankelijk van het type voertuig, de banden en de snelheid van de voertuigen en de ruwheid en structuur van het wegdek. Voor de verspreiding van het geluid is de verdunning (afzwakking) door weersomstandigheden, de reflectie door het wegdek, schermen en bijvoorbeeld gebouwen en de demping door de lucht en bodem van belang. Lees verder...