Verkeersveiligheid

Gezondheidseffecten

De aan- en afvoer van dieren, voer en mest kan invloed hebben op de verkeersveiligheid op de (smalle) wegen in de omgeving van veehouderijen.

 

Normen, richtlijnen en gezondheidskundige advieswaarden

Er zijn geen normen of richtlijnen voor de verkeersveiligheid

 

Verkeersveiligheid

Er wordt kwalitatief beschreven of de toename van transportbewegingen invloed heeft op de verkeersveiligheid van gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers in de omgeving.

Deze informatie kan worden benut gebruikt bij

Vergunning         

Bestemmingsplan              

Structuurvisie

 

Alternatieven en maatregelen

Alternatieven en maatregelen zijn:

zie verkeersveiligheid.