Zoönosen en antibioticaresistentie

Hoe breng ik het in beeld

Er zijn verschillende methoden om gezondheid in beeld te brengen, variërend van kwalitatief tot kwantitatief en meer op blootstelling of op gezondheid gericht.

Voor zoönosen zijn de volgende methoden geschikt:

  • Kwalitatief
  • Afstanden