Geur

Voor geur en gezondheid veehouderijen zijn de volgende methoden geschikt:

  • Afstanden
  • Blootstelling kwantificeren
  • Gezondheidseffectscreening
  • Gezondheidseffecten kwantificeren
  • DALY’s