Geluid

Hoe breng ik het in beeld?

Er zijn verschillende methoden om de effecten van geluid op gezondheid in beeld te brengen, de volgende zijn bij veehouderijen van belang:

  • Kwalitatief
  • Blootstelling kwantificeren
  • Gezondheidseffectscreening
  • Gezondheidseffecten kwantificeren
  • DALY’s