Methoden

Hoe breng ik het in beeld?

Er zijn verschillende methoden om gezondheid bij veehouderijen in beeld te brengen, variërend van kwalitatief tot kwantitatief en meer op blootstelling of op gezondheid gericht. De keuze voor de methode is ook afhankelijk van het detailniveua van de beschikbare informatie en de fase van de besluitvorming.

Per milieuaspect is uitgewerkt welke methode beschikbaar zijn en voor welke besluiten deze kunnen worden ingezet: