Zoönosen en antibioticaresistentie

Zoönosen en antibioticaresistentie – Alternatieven en maatregelen

Alternatieven en maatregelen zijn gericht op het verkleinen van de kans op een uitbraak van een zoönose en, als zich toch een uitbraak heeft voorgedaan, het beperken van de verspreiding naar de omgeving en bloostelling van omwonenden.

Mogelijke alternatieven en maatregelen zijn:

  • Vergroten van de afstand tussen bedrijven en woningen of woonkernen
  • Binnenhuisvesting van de dieren
  • Gesloten bedrijfsvoering
  • Microbiologische eisen aan dieren en voer
  • Toepassing dierspecifieke hygiëne en/of IKB-voorschriften
  • Keuze van mestverwerking