Fijn stof en endotoxinen

Fijn stof en endotoxinen – Alternatieven en maatregelen

Mogelijke alternatieven en maatregelen zijn:

  • Vergroten van de afstand tussen bedrijven en woningen of woonkernen
  • Begrenzing van de uitbreiding van veehouderijen in bepaalde gebieden met een hogere woningdichtheid
  • aangepaste stalinrichting ter vermijding van stofemissies
  • Aanpassing van voer (bijv. meer vloeibaar)
  • Mest: eerder verversen, indroging voorkomen, sproeien met water
  • Gesloten en hygiënische bedrijfsvoering
  • Reducerende luchttechnieken, zoals luchtwassers
  • Ventilatie-uitlaat verhogen (en verticaal laten uitstromen)