Hoe breng ik het in beeld?

Hoe breng ik in beeld?

Er zijn verschillende methoden om gezondheid in beeld te brengen, variërend van kwalitatief tot kwantitatief en meer op blootstelling of op gezondheid gericht. De methode kan ook verschillen voor milieuaspect. Klik op de onderstaande aspecten voor meer informatie:

  • Geur
  • Fijn stof en endotoxinen
  • Zoönosen en antibioticaresistentie
  • Geluid

De wijze waarop gezondheid in beeld kan worden gebracht is mede afhankelijk van de fase van besluitvorming waarin een plan of project zich bevindt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vergunningen en structuurvisie/bestemmingsplan.

Vergunningprocedure

Voor een vergunningprocedure voor een individuele veehouderij of een bestemmingsplan voor een heel klein gebied (postzegelplan) wordt een project-MER uitgevoerd. klik hier voor meer informatie

Structuurvisie en bestemmingsplan

Een plan-MER wordt voor een bestemmingsplan buitengebied of bijvoorbeeld structuurvisie uitgevoerd. kik hier voor meer informatie