Veehouderijen

Veehouderijen en gezondheid

Veehouderijen hebben invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Geur, fijn stof en veegerelateerde virussen, bacteriën en daaraan gerelateerde componenten zoals toxines en afbraakproducten, kunnen zich vanuit stallen naar de omgeving verspreiden.

 

Dit kan leiden tot gezondheidseffecten, denk aan luchtwegklachten en –ontstekingen en (ernstige) hinder. Het risico op een uitbraak van dieren op mensen overdraagbare infectieziekte kan verhoogd zijn. Ook het risico op verspreiding van antibioticaresistentie toenemen.

 

Waar moet ik rekening mee houden?
Bij het beschrijven van de invloed van veehouderijen op de gezondheid van omwonenden spelen de volgende aspecten: 

 

Hoe breng ik het in beeld?
Met verschillende methoden kunnen de effecten van veehouderijen op gezondheid in beeld worden gebracht. De keuze voor een methode hangt af van de aspecten die worden onderzocht en het detailniveau van de beschikbare informatie.
Ook is de keuze voor een methode afhankelijk van de fase van besluitvorming:

  • structuurvisie
  • bestemmingsplan en
  • vergunning