Type projecten

Type projecten

De inrichting van de omgeving kan van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Zo kunnen emissies van schadelijke stoffen of kan hinder toenemen. De effecten hiervan zouden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Ruimtelijke inrichting kan ook een positieve bijdrage leveren aan gezondheid, doordat deze bijvoorbeeld prettig is om in te wonen of lichaamsbeweging bevordert.

De volgende plannen en projecten vragen daarom om aandacht voor gezondheid:

 • wegen
 • veehouderijen
 • windenergie
 • luchthavens
 • woningbouw / gebiedsontwikkelingen
 • bedrijventerreinen
 • hoogspanningsleidingen (elektro magnetische velden)
 • spoorwegen
 • energiecentrales en industriële installaties
 • waterprojecten
 • kabel en buisleidingen tracé’s (gasleidingen)
 • schaliegas
 • opslag CO2
 • recreatieve projecten
 • overige projecten…..