Methoden

Hoe neem je gezondheid mee in m.e.r.?

Met verschillende methoden kan gezondheid in beeld worden gebracht.

Welke methode het meest geschikt is, hangt af van het doel waarvoor gezondheid in beeld wordt gebracht, het type besluit, de planfase, het schaalniveau en beschikbare gegevens. Vaak worden verschillende methoden tegelijk of na elkaar in verschillende fases van het project toegepast.

 

Methoden

 

dsc_0197