Blootstelling

Blootstelling
Bij de verschillende methoden wordt blootstelling meegenomen in de vorm van aantal woningen, andere gevoelige bestemmingen of personen. Ook de blootstelling onder grenswaarden wordt inzichtelijk gemaakt, omdat ook dan gezondheidseffecten kunnen optreden.
Met de op blootstelling gerichte methoden kan vaak eenvoudig en begrijpelijk gezondheid beoordeeld worden. De blootstellingsgegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor de meer op gezondheidseffecten gerichte methoden.