Gezondheid in m.e.r.

Waarom gezondheid in een milieueffectrapport?

Bij het plannen van een nieuwe woonwijk, verbreden of aanleggen van een weg of het toestaan van nieuwe industrie is aandacht voor de gevolgen voor gezondheid belangrijk. Milieueffectrapportage ondersteunt daarbij. Een milieueffectrapport geeft burgers en bestuurders informatie over positieve en negatieve gevolgen voor milieu, gezondheid en natuur van het plan en mogelijke alternatieven.

 

In een milieueffectrapport worden diverse milieuaspecten besproken, zoals lucht, geluid, water en bodem. Deze aspecten kunnen los van elkaar, maar ook samen effect hebben op de gezondheid van mensen. Zo kunnen er ook onder de wettelijk vastgestelde normen negatieve effecten optreden.

 

Het milieueffectrapport is geschikt om de informatie overzichtelijk te bundelen en de effecten op gezondheid inzichtelijk te presenteren.

 

Welke milieuaspecten hebben invloed op gezondheid?

Met welke methoden kun je gezondheid in beeld brengen?