Milieuaspecten

Relevante milieuaspecten

De gezondheid van mensen kan beinvloed worden door verschillende milieuaspecten:

 • geluid
 • geur
 • lucht
 • externe veiligheid
 • ruimtegebruik, inrichting en barrierewerking
 • straling en electromagnetische velden
 • bodemverontreiniging
 • waterkwaliteit
 • waterveiligheid
 • klimaat (hittestress)
 • sociale aspecten

 

Gezondheid kan positief worden beinvloed door in de ruimtelijke ordening aandacht te besteden aan:

 • bevorderen van bewegen, lopen en fietsen
 • natuur en groen
 • ruimte voor recreatie en sport
 • stilte en rust

 

geluid